Tijdens het slotevent van Monkeyshot’s Jaar van de Aap vorige week werd de aftrap gegeven van Monkey Chronicles. Monkey Chronicles is een AI experiment dat ‘het internet’ menselijk redeneervermogen, spraak en storytelling skills bijbrengt. Daarmee moet het internet zinnen ineen gaan flansen, verhalen verzinnen en zelfs gepersonaliseerde teksten schrijven. Klinkt als science fiction? Dirk Bollen, bezieler van het project, is vastbesloten om de fiction weg te vijlen van de science. Hoofdsponsor House of Innovation weet dat daar multidisciplinaire expertise voor nodig is, dus het bracht PeelMonkeyshot en Craftworkz samen.

Science fiction. U herkent het aan plottype A, waarbij de mensheid ten onder dreigt te gaan aan de intelligente superioriteit van kwaadaardige aliens, androids of genetisch gemodificeerde reptielen. Of plottype B, waarbij een gefrustreerde wetenschapper een meisjesbot creëert (sexappeal evenredig aan zijn eenzaamheid), die hij niet kan krijgen en die al even machtsbelust blijkt te zijn als bovengenoemde mindere schoonheden. Fictie met een wetenschappelijke twist want theoretisch gezien kan het allemaal. Net als het principe waarop Monkey Chronicles gebaseerd is: laat een aap* oneindig lang willekeurig toetsen inslaan op een laptop, en hij reproduceert met mathematische zekerheid het oeuvre van Shakespeare (infinite monkey theorem).

*type Zoo van Antwerpen. Geen Amerikaans-Engels sprekende chimpansees die de planeet overnemen.

Monkey Chronicles heeft niet als doel om daadwerkelijk te bewijzen dat als een aap ontsteekt in een eeuwigdurende dactylo-manie, hij canonliteratuur zal citeren. De interesse gaat vooral uit naar welke nieuwe teksten hij zal produceren. Het team bouwde een AI-gestuurde Python web spider die eindeloos woorden van het internet plukt en ze arbitrair samenzet in nieuwe zinnen. De web spider krijgt in drie fasen telkens meer intelligentie: eerst leert hij spreken, dan leert hij vertellen en tenslotte leert hij personaliseren.

Monkey Chronicles Fase 1: redelijke zinnen

In de eerste fase is het doel om redelijke zinnen te genereren. Of smakelijker gezegd, om ‘het internet’ zelf te laten spreken. Dat gaat zo: de web spider laadt de HTML van een willekeurige pagina in en filtert alle tekst die herkend wordt als Engelse taal. Daaruit kiest het een woord. Vervolgens zoekt de web spider naar links op de pagina en springt zo door naar een volgende pagina. Die wordt opnieuw ingeladen. De web spider kiest een volgend woord. Woorden die vaker voorkomen met het voorgaande woord, hebben meer kans om gekozen te worden. X aantal woorden later wordt er een leesteken in de strijd geworpen.

De output is een onophoudelijke stroom van nieuwgevormde zinnen die 24u op 24u te volgen is op www.MonkeyChronicles.com. De live stream zit in een sci fi jasje met fluorescerend blauw tegen een donkere terminal achtergrond omdat het er voorlopig allemaal nog erg auto-generated uitziet. Naarmate de zinnen meer op spreek- of schrijftaal beginnen te gelijken, zal de look & feel van Monkey Chronicles morphen tot iets dat doet denken aan mail of chat.

Bezoekers kunnen zinnen leuk vinden, waardoor de beste creaties in een top 50 belanden. De huidige top 50 verraadt overigens dat de web spider al op pornosites beland is (en dat u dat leuk vond):

Monkey Chronicles Fase 2: een thriller

Ondertussen is Dirk Bollen volop partnerships aan het aangaan voor de tweede fase. Daarin wordt stapsgewijs meer intelligentie geïnjecteerd. Eerst kennis van syntactische valentie, zodat de zinnen grammaticaal kloppen. Vervolgens verhaaltheoretische kennis. Het internet kon al praten, kan het nu ook een verhaal vertellen, compleet met protagonist, spanningsboog en plotwending? En zoja, kan dat dan in genres? Kan men bijvoorbeeld aan Monkey Chronicles vragen om een thriller of een avonturenroman te schrijven? Dirk maakt een boeiende belofte over deze fase van het project: hij wil het eerste boek dat geschreven is door het internet op de markt brengen. Stel alvast een reminder in voor uw kerstaankopen in 2018.

Monkey Chronicles Fase 3: een biografie

“It’s pouring outside, you must be cold.” wanneer ik uitgeregend met mijn plooifiets aankom op kantoor. Dat is ongeveer het doel van fase 3. In deze fase speelt het fysieke hier-en-nu mee. Monkey Chronicles kan dan bijvoorbeeld worden ingesteld op [Antwerpen, omgeving Park Spoor Noord]. De web spider integreert real-time data als temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid. Daarnaast ook zogenaamde mood states: kennis over het emotioneel welbevinden van de mensen op een specifieke locatie, gedestilleerd uit hun social media posts. Nieuwsberichten worden in rekening genomen, van regionale aankondigingen tot locatie-overstijgend nieuws wanneer het relevant is.

In hoeverre ook persoonlijke data de live stream gaan kleuren, valt nog af te wachten. Want dan komen we in het scenario waarbij Monkey Chronicles plots een autobiografische roman uit zijn conceptuele apenmouw schudt, en u uw eigen levensverhaal herkent. Waarna de web spider boosaardig blijkt te zijn en de mensheid ten onder gaat. Hollywood, bel maar.

www.monkeychronicles.com Alle zinnen van Monkey Chronicles zijn beschikbaar in een open API voor artistiek en commercieel gebruik door derden.

Meer lezen? Lees onze ervaringen, verwonderingen en ontdekkingen op www.hoi.be/blog.

Back to overview

Related posts